PERKÉPVISELET

Irodánk tagjai nagy gyakorlattal rendelkeznek kötelmi és dologi igények peres eljárásban történő képviseletében. Pernyertességgel zárult eljárásaink között volt – a teljesség igénye nélkül – többek között:

 • szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti per;
 • szerződés teljesítésének követelése iránti per;
 • végrendelet/öröklési szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti per;
 • orvosi műhibaper;
 • jó hírnév megsértésének megállapítása és sérelemdíj megfizetése iránti per;
 • sajtó-helyreigazítás iránti per;
 • tartozás megfizetése iránti per;
 • készfizető kezesi felelősségen alapuló, tartozás megfizetése iránti per;
 • kártérítési per;
 • házasság felbontása és közös vagyon megosztása iránti per;
 • ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése iránti per;
 • taggyűlési határozat megtámadása iránti per;
 • jognyilatkozat pótlása iránti per;
 • jótállási/szavatossági igényen alapuló per;

Dr. Kerekes Gábor irodavezető ügyvéd részt vett a két világháború között kibocsátott államkötvényeken alapuló követelések Magyar Állammal szembeni érvényesítésére indított peres eljárásokban, közreműködője volt a sikerre vitt ún. „Búzakötvény-per” jogászcsapatának.

Birtokában vagyunk az eredményes tárgyalótermi igényérvényesítéshez szükséges ismereteknek, és rendelkezünk a sikeres perléshez szükséges teljes ügyvédi eszköztárral. Perbeli álláspontunkat valamennyi eljárásban megalapozott jogi indokolásra törekszünk építeni, és azt a fellelhető joggyakorlat bemutatásával erősítjük.

Valamennyi tárgyalásra alaposan és sokoldalúan készülünk, ügyfelünk számára minden tárgyalás előtt biztosítjuk a személyes konzultáció lehetőségét. A tárgyalásokat szükség szerint írásban, beadványokkal készítjük elő.

A peres felek és a tanúk kikérdezésében jelentős gyakorlattal rendelkezünk, az ügyvédi etikai szabályok biztosította kereteken belül törekszünk a határozott, hatékony – szükség esetén kemény vagy manipulatív – kérdésfeltevésre. Az ellenérdekű fél és tanúi előadásában fellelt ellentmondásokra az eljáró bíró figyelmét nyomatékosan felhívjuk. Amennyiben bebizonyosodik, hogy valamely tanú hamis vallomást tesz, a büntetőfeljelentést megtesszük.

Ügyvéd kollégáinkkal jó kapcsolatot ápolunk, és ezáltal minden esetben biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a peres felek jogvitájukat békés úton, egyezséggel rendezzék.

Ugyanakkor minden peres eljárást stratégiai és taktikai harcnak tekintünk, a tárgyalótermet pedig hadszíntérnek, ahol győznünk kell.