Orvosi műhiba kártérítési per

Orvosi műhiba

Tiszteljük az orvosokat: tudjuk, hogy gyógyító tevékenységük során nagy felelősséget viselnek. Éppen ezért elfogadhatatlannak és megengedhetetlennek tartjuk, hogy egy orvos ne az elvárható legnagyobb gondossággal, ne a szakmai szabályok megtartása mellett, ne az orvostudomány mindenkori állásának ismeretében és annak megfelelően járjon el. Elfogadhatatlannak és megengedhetetlennek tartjuk a gyógyító tevékenység során a felkészületlenséget és a nemtörődömséget, mivel az ilyen mulasztás emberi életet veszélyeztethet – vagy annak elvesztését eredményezheti.

Személyes érintettséggel bírunk e jogterületen: dr. Kerekes Gábor irodavezető ügyvéd maga is orvosi mulasztásra visszavezethetően veszítette el közeli hozzátartozóját. Ezen érintettségünk okán ismeretében vagyunk annak, milyen fájdalommal jár az érintettekben a történtek felidézése és az eljárásban való szükséges közreműködés. Minden esetben törekszünk tehát arra, hogy úgy a konzultációk, mint a megindításra kerülő eljárás során teljes empátiával és az ügyvédtől elvárható titoktartást is meghaladó diszkrécióval, ügyfelünk kíméletével járjunk el. Az orvosi mulasztáson alapuló igényeket peren kívüli egyeztetés során, annak eredménytelensége esetén peres eljárásban, illetőleg – ha az orvosi mulasztás a büntetőjogi felelősségre vonás lehetőségét is felveti – ügyfelünk kívánata szerint büntetőeljárásban érvényesítjük. Amennyiben az egészségügyi dokumentáció nem vagy nem teljes körben áll ügyfelünk rendelkezésére, a teljes dokumentáció hiteles másolati példányát beszerezzük, és azt – szükség szerint orvosszakértő bevonásával – már az eljárás megindítása előtt részletesen elemezzük. Az elemzés birtokában ügyfelünknek őszinte és megalapozott véleményt törekszünk megfogalmazni arra vonatkozólag, valóban a polgári igények eredményes érvényesítését, illetőleg a büntetőjogi felelősségre vonást megalapozó mulasztás történt-e. Az orvosi mulasztásokon alapuló igények érvényesítésével kapcsolatos első konzultáció irodánkban minden esetben ingyenes. Díjazást eljárásunkért kizárólag abban az esetben fogadunk el, ha megítélésünk szerint ügyfelünk igénye eredménnyel érvényesíthető. Az úgynevezett „orvosi műhibaperekben” – egyedi megítélés alapján – nem hárítjuk el a sikerdíjban való megállapodás lehetőségét: ez esetben ügyfelünket munkadíj fizetési kötelezettség kizárólag akkor terheli, ha részére a mulasztással összefüggésben követelt összeg megfizetésre került.

Ha orvosi műhiba kártérítési pert fontolgat keresse ügyvédi irodánk szakértőit!