GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÖZÖTTI ÖSSZETETT ÜGYLETEK JOGA

Ismeretekkel és számottevő gyakorlattal rendelkezünk a gazdálkodó szervezetek közötti jogviszonyok összetett jogi szabályozása terén. Szerződéseinket nagy gondossággal fogalmazzuk és szerkesztjük, minden esetben ügyelve arra, hogy – azon túl, hogy a felek ügyleti akaratának megfeleljen – kizárjuk a szerződés eltérő értelmezésén, hiányosságain alapuló jogviták lehetőségét. Szerződéseink érvényességéért jótállást vállalunk.

Az iroda részt vett az egyik legnagyobb magyarországi, magántulajdonban álló közúti közlekedési cégcsoport megalapításában, a cégcsoport-struktúra kialakításában, a működéséhez szükséges szerződések előkészítésében.

Az iroda egyéb ügyfelei között jelenleg vagyonkezelő, építőipari, nyomdaipari, ingatlanüzemeltetéssel foglalkozó, webfejlesztő-informatikai cégek éppúgy megtalálhatóak, mint mezőgazdasági termelő és feldolgozó üzemet, valamint kereskedelmi hálózatot üzemeltető társaság, így az iroda számára a gazdasági élet széles területén használatos szerződéstípusok ismertek és alkalmazottak. Járatosak vagyunk vállalatfelvásárlás ügyleteiben és a szindikátusi szerződések világában. Napi gyakorlatunk során a hétköznapi ügyletek körében számos ingó- és ingatlan-adásvételi szerződést, ajándékozási szerződést, bérleti szerződést, öröklési szerződést, végrendeletet, vállalkozási és megbízási szerződést, vagyoni értékű jogot alapító szerződést készítünk.