Perképviselet

Birtokában vagyunk az eredményes tárgyalótermi igényérvényesítéshez szükséges ismereteknek, és rendelkezünk a sikeres perléshez szükséges teljes ügyvédi eszköztárral. Perbeli álláspontunkat valamennyi eljárásban megalapozott jogi indokolásra törekszünk építeni, és azt a fellelhető joggyakorlat bemutatásával erősítjük. Valamennyi tárgyalásra alaposan és sokoldalúan készülünk, ügyfelünk számára minden tárgyalás előtt biztosítjuk a személyes konzultáció lehetőségét. A tárgyalásokat szükség szerint írásban, beadványokkal készítjük elő.

Orvosi műhibaperek

Személyes érintettséggel bírunk e jogterületen: dr. Kerekes Gábor irodavezető ügyvéd maga is orvosi mulasztásra visszavezethetően veszítette el közeli hozzátartozóját. Ezen érintettségünk okán ismeretében vagyunk annak, milyen fájdalommal jár az érintettekben a történtek felidézése és az eljárásban való szükséges közreműködés. Minden esetben törekszünk tehát arra, hogy úgy a konzultációk, mint a megindításra kerülő eljárás során teljes empátiával és az ügyvédtől elvárható titoktartást is meghaladó diszkrécióval, ügyfelünk kíméletével járjunk el.

Összetett ügyletek joga

Ismeretekkel és számottevő gyakorlattal rendelkezünk a gazdálkodó szervezetek közötti jogviszonyok összetett jogi szabályozása terén. Szerződéseinket nagy gondossággal fogalmazzuk és szerkesztjük, minden esetben ügyelve arra, hogy – azon túl, hogy a felek ügyleti akaratának megfeleljen – kizárjuk a szerződés eltérő értelmezésén, hiányosságain alapuló jogviták lehetőségét. Szerződéseink érvényességéért jótállást vállalunk.

Közbeszerzések joga

Irodánk mintegy kétszáz közbeszerzési eljárás előkészítésében és lebonyolításában járt el az ajánlatkérő képviseletében vagy jogi tanácsadójaként – ideértve a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárást is. Az általunk előkészített és lebonyolított eljárások jogszerűségéért jótállást vállalunk. Jelentős gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezünk a közbeszerzési eljárásokban az ajánlattevői oldal jogi képviseletében is, nemzeti és közösségi eljárásrendben egyaránt. Ügyvédeink mindegyike közbeszerzési szakjogász végzettséggel is rendelkezik, irodánk felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (korábbi megnevezésen: hivatalos közbeszerzési tanácsadót) foglalkoztat.

Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda Budapest bemutatkozás

ügyvéd, ügyvédi iroda budapest, orvosi műhiba, közbeszerzések "A Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Irodát 2006 márciusában alapította dr. Kerekes Gábor ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Az irodát a kamara a 2050. sorszámon vette nyilvántartásba. Az iroda vezetésével 2012 júniusában megalakult a Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Társulás, így jelenleg három ügyvéd, egy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (korábbi megnevezésen: hivatalos közbeszerzési tanácsadó) és két ügyvédjelölt áll ügyfeleink rendelkezésére." Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda Budapest